Ledning och styrning

Vi hjälper entreprenören och medarbetarna att definiera och uppnå sina strategiska mål, skapa mätbarhet och exakthet i sin dialog med kunder och marknad. Att tydligt beskriva hur ditt bolag ska se ut i framtiden är en förutsättning för att kunna arbeta målstyrt. Vi kan inte din affär men vi ger dig verktygen, metoden och ställer de rätta frågorna för att du ska kunna beskriva hur din affär ska vara om tre år – det övergripande målet. När du har uppgraderat till en effektiv målstyrd ledning av bolaget optimerar du den tid du kan ägna åt entreprenörskap.

Strategisk målbild
Moretime erbjuder bland annat tjänsten Strategisk målbild som genomförs i serie av halvdagsmöten. Vi levererar en metodik för hur ditt bolag kan ledas effektivt genom målstyrning och vi utbildar dig i hur du leder enligt metodiken. Den strategiska målbilden är det centrala verktyget i vår metodik och den levereras i en webbaserad applikation som ger ditt bolag en digital dashboard. En digital dashboard gör strategin i ditt bolag enkelt tillgänglig på en skärm för alla dina intressenter; medarbetare, partners, banker och investerare. Andra exempel på tjänster som vi levererar rör sig i områden som lönsamhet, försäljning, markandsanalys, stöd till VD och ledningsgrupp.

Rätt person ska göra rätt sak i rätt tid med rätt resurser.