HR

Utan rätt person på rätt plats så fungerar ingen organisation optimalt. HR handlar om att säkerställa att medarbetare presterar, utvecklas och trivs inom organisationen så att affärsmålen nås. Vi erbjuder olika tjänster inom HR med den gemensamma nämnaren att de alla har som mål att skapa en stabil tillväxt för ert bolag genom ett väl utvecklat HR arbete.

HR partner
Vi erbjuder HR stöd till ditt företag. Vi skräddarsyr lösningen så den passar dig. Vi har abonnemanget eller konsulten som passar dina behov.

HR expertis
Moretime Business Partner utgör ett stöd och kan agera eller kompletterar HR-funktionen på ert bolag. Vi utför resultatorienterade projekt inom områdena Kompetensutveckling, Talent Management, Performance Management, HR Effektivitet. Vi upprättar policy's och mallar för att underlätta ditt företagande.