Moretime Financial Services

MFS_tidsbokning

Vi vet att över 50 % av Sveriges entreprenörer upplever det som svårt eller mycket svårt att hitta finansiering. Detta beror delvis på nya regelverk för banker och en mer försiktig kreditpolicy.

Moretime Financial Services (MFS) optimerar dina finansieringsbehov genom en kombination av förmedling, rådgivning och egen investerings- och finansieringsverksamhet . Vi var en av pionjärerna för förmedling av fakturaköp och har därefter utvecklat denna del av vår verksamhet att även omfatta lån och andra typer av finansieringar.

Finansieringsrådgivning

Med anledning av nya regelverk och nytt fokus hos de traditionella bankerna, så är det idag mer komplext än någonsin att få hjälp med finansiering. Det är svårt för företag att lösa sitt behov av finansiering. Vi har specialiserat oss på att hjälpa företag som behöver stöd gällande finansiering.

Förmedling företagslån

Är du en av många som märkt att det inte är lätt att låna pengar av din bank? Vi får idag hjälpa många kunder att hitta andra vägar för att få nytt kapital. Det är idag svårt att hitta finansiering när man t.ex. ska starta ny verksamhet, utöka sin verksamhet, behöver utveckla en produkt/tjänst, finansiera en ny stor order eller har stora säsongsvariationer.