Ekonomi och lön

Vår erfarenhet är att en fungerande ekonomi- och lönefunktion är en av de viktigaste parametrarna i ett företag som växer och vill utvecklas. Ordning och reda, korrekta underlag och koll på lagar och avtal är avgörande om man vill nå tillväxt. Det är här vi kan hjälpa dig att göra skillnad.

Anpassat team och rådgivare
Varje uppdrag bemannas med ett team av medarbetare som fungerar som ditt företags egen ekonomi-eller löneavdelning. Teamet är noggrannt sammansatt utifrån ditt företags unika behov och krav på kompetenser. I uppdraget ligger, förutom att ta hand om allt löpande, även att vara rådgivare och bollplank i viktiga frågor.

De bästa systemen och lösningarna
Scanning av leverantörsfakturor och lönerapportering via webb är standard i våra outsourcingtjänster. Utöver detta ger vi förslag på andra system och arbetssätt som kan effektivisera er interna administration. Det kan gälla allt från tidsregistrering och projekthantering till fakturering. På så sätt tar vi fram en optimerad och företagsanpassad outsourcingtjänst.

Processerna - grunden för vårt arbete och en del av ditt företags strukturkapital
Mycket av vår verksamhet består i att vi tar hand om en stor mängd händelser och transaktioner som ska generera allt från korrekta ekonomiska rapporter till lönespecifikationer. För att detta ska fungera korrekt och effektivt behöver vi skapa en ”ritning” som beskriver hur ert flöde ser ut. Resultatet blir ett dokument som beskriver hur ditt företags ekonomi- och löneprocesser fungerar. Dokumentet utgör också en del av ditt företags strukturkapital. Det kan vara användbart vid till exempel en försäljning av företaget, introduktion av nya medarbetare eller vid byte av ekonomileverantör.