Företagarens juridiska stöd

Moretime Business Partner kan hjälpa dig med många av dina affärsjuridiska utmaningar.  Inte sällan görs det i kombination med frågeställningar inom ekonomiområdet och/eller HR. Här är vi unika. Några exempel på våra tjänster:

• Få juridiken på plats i samband med uppstart, t ex genom att ta fram kompanjonsavtal.
• Hjälp med att få viktiga avtal med kunder och samarbetspartners på plats. Vi kan även lotsa dig genom svårigheter om det senare skulle bli problem.
• Arbetsrättsliga frågor - tillsammans med våra HR-experter kan vi hitta lösningar på de svåra fallen.
• Se till att få allmän ordning och reda på avtal och andra viktiga dokument.
• Juridisk support i samband med kapitalanskaffningar och förvärv.
• Hjälpa med att förbereda företaget på väg mot en listning eller inför en försäljning.

Vi har har erfarenhet av att hjälpa företag i många olika branscher, t ex från IT, telekom och life sciences, och har förståelse för att juridiken endast är ett medel för ett tryggt företagande och inte ett mål i sig.

Legal audit
Vi kartlägger tillsammans med dig de juridiska utmaningar som verksamheten står inför. Slutresultat är en tydlig handlingsplan som bland annat hjälper ditt företag att:

• Skapa effektiva avtalsrutiner
• Minimera skadeståndsrisker i dina avtal
• Bygga upp rutiner för en effektivare hantering av legala enheter och bolagsformalia
• Identifiera risker i din verksamhet
• Få en överblick över de regelverk som styr din verksamhet
• Skapa en strategi för att skydda företagshemligheter och immateriella rättigheter
• Hantera risker i förhållande till anställda